Letošní výročí 15 let od vstupu České republiky do Evropské Unie a s tím spojené volby do Evropského parlamentu jsou příležitostí k diskusi o myšlence sjednocené Evropy a jejím významu ve světě.

 

Česká veřejnost nevnímá členství v Evropské Unii příliš pozitivně a podle posledního průzkumu Eurobarometru ze 17. 10. 2018 je s ním spokojeno jen 39 procent Čechů, což je nejméně z Evropské unie.

 

Chceme rozvířit debatu o tom, proč tomu tak je, a zapojit kulturní a odbornou veřejnost do informační kampaně s cílem skepsi k evropské integraci změnit. Nechceme Evropskou unii velebit, ale vést její občany ke snaze tříbit si názory na ni, opírat je o kritické myšlení, fakta a pravděpodobné scénáře, a tím vším lépe chápat její význam. Společnost by podle nás měla být srozuměná s tím, že jsme součástí Evropské Unie a přemýšlet o tom, v jaké Evropě chceme žít, a jak k tomu můžeme přispět.

 

Jednou z podmínek spoluvytváření Evropské Unie je i zájem o volby do Evropského parlamentu.

Volby do Evropského parlamentu

Jak se zapojit

Přidej se k nám a zapoj se do kampaně „Díky EU!“ Stačí natočit krátké video nebo pořídit fotografii, přidat hashtag #dikyEU a doplnit ho tím čemu ty konkrétně vděčíš Evropské unii. Svůj příspěvek pak vlož  na Instagram nebo Facebook a my jej nasdílíme.

Facebook

Instagram

Ondřej Melena

ředitel Rady pro mezinárodní vztahy

e-mail: ondrej.melena@rmv.cz

tel: +420 737 372 093

 
 
 

© 2019 by Rada pro mezinárodní vztahy & Ondřej Božek